اعتراف !

  آیا، هنگام آن نیستکه دیگر، دلالهوقیح، - هیزم کشنفاق - اینپیر زال  رانده  وامانده، دردادگاهعشق، بهاعترافنشنید؟ یا اینجغد شومسوی عدم بال و پر زند، درعمقاعتکاف نشیند! ***** منشاهد فنایغرور رود، درژرفنایتشنه مرداب ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 40 بازدید
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
2 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
17 پست
آذر 88
22 پست
آبان 88
42 پست
مهر 88
8 پست
بیعت
3 پست
تهران
1 پست
کوفه
1 پست
خاتمی
6 پست
کروبی
7 پست
خیانت
15 پست
موسوی
14 پست
حماسه
1 پست
9_دی
1 پست
دروغ
14 پست
شکست
2 پست
filtered
13 پست
ایران
7 پست
پوستر
3 پست
گاف
2 پست
منتظری
1 پست
یزیدیان
1 پست
اسرائیل
4 پست
ترور
1 پست
آمریکا
3 پست
منافقین
4 پست
عاشورا
1 پست
بسیج
2 پست
امام_علی
1 پست
جعل
1 پست
سند_سازی
2 پست
شهدا
2 پست
ساندیس
1 پست
شعر
2 پست
جماران
1 پست
انتظار
1 پست
مخملباف
2 پست
اعدام
1 پست
خرداد
1 پست
حقوق_بشر
1 پست
صانعی
1 پست
جبهه
1 پست