# دروغ

اعتراف !

  آیا، هنگام آن نیستکه دیگر، دلالهوقیح، - هیزم کشنفاق - اینپیر زال  رانده  وامانده، دردادگاهعشق، بهاعترافنشنید؟ یا اینجغد شومسوی عدم بال و پر زند، درعمقاعتکاف نشیند! ***** منشاهد فنایغرور رود، درژرفنایتشنه مرداب ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 35 بازدید

اوج حماقت، در جعل سبز! اسناد نظامی + تصویر

                            ذلت، حقارت و درماندگی جریان نفاق سبز به جایی رسیده که برای فضاسازی، شانتاژ و تحریک افکار عمومی، دست به جعل ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 17 بازدید